Izvorni znanstveni članak
Str. 413 - 427

Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Milan Mihaljević
E-mail: mihalj@stin.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3702-2388
Staroslavenski institut u Zagrebu

Jezikoslovlje.17.413.Mihaljevic.pdf [ 0.34 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 549 puta
Sažetak: Zamjenice onь, ovь, sa i ta rabe se pronominalno, kao glave imenske skupine, ili prenominalno, kao modifikatori imenice. Osim uz imenice, mogu biti uporabljene i uz rečenice. Tada zamjenica može biti koreferentna s nekim konstituentom u popratnoj rečenici ili s rečenicom kao cjelinom (korelativna uporaba). U prvom slučaju ima oblike sva tri roda, a u drugom samo srednjega. Korelativno mogu biti uporabljene samo zamjenice ovь, sa i ta, a zamjenica onь ne. U obje skupine rečenice mogu biti razdvojene od zamjenica na koje se odnose. Za razliku od njemačkoga korelativnoga es ili engleskoga it, naše se zamjenice mogu nalaziti i neposredno ispred pripadajuće rečenice. Njemačko se korelativno es ne može pojaviti iza prijedloga, što naše zamjenice također mogu. To se može objasniti činjenicom da je riječ o pokaznim zamjenicama koje su modifikatori pripadne rečenice, a u njemačkom i engleskom o ličnim zamjenicama koje zamjenjuju rečenice. Iznose se i argumenti u prilog tvrdnji da izmještene (ekstraponirane) rečenice nisu na svoj površinski položaj došle pomicanjem, nego da one u izračun ulaze na tom položaju.
Ključne riječi:
pokazne zamjenice, korelacija, hrvatski crkvenoslavenski jezik,
Podaci na drugim jezicima: Engleski