Izvorni znanstveni članak
Str. 35 - 74

Korpusno istraživanje hrvatskih imenica s dugom i kratkom množinom

Tomislava Bošnjak Botica
E-mail: tbosnjak@ihjj.hr
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Jurica Polančec
Filozofski fakultet Zagreb

Robert Sviben
Filozofski fakultet Zagreb

jezikoslovlje_23-1_FINAL-41-80.pdf [ 1.14 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 26 puta
Sažetak:

Ostvarenje dvostruke množine jednoga dijela dvosložnih i višesložnih imenica muškoga roda jedno je od zanimljivijih obilježja hrvatskoga imeničkoga sustava. U radu se na temelju korpusa analiziraju oblici tzv. duge i kratke množine 26 imenica muškoga roda podijeljenih u tri skupine: 1) dvosložne i trosložne imenice s nepostojanim a; 2) dvosložne imenice s kratkosilaznim naglaskom i dužinom; 3) složenice kojima je druga sastavnica jednosložna imenica. Izneseni podatci upućuju na šarolikost same pojave, ali i neujednačenost rječničkoga opisa te se iznose prijedlozi kako taj opis učiniti bližim stvarnoj jezičnoj uporabi odraženoj u korpusnim podatcima. Uočavaju se i zanimljive oscilacije u zastupljenosti jednih ili drugih oblika s obzirom na konkretni padež te mogućnost nastanka mješovite množinske paradigme. Posebna se pozornost posvećuje metodologiji korpusnoga istraživanja ove pojave te kriterijima za stupnjevanje dubletnosti kroz tzv. pojase dubletnosti.

Ključne riječi:
dvostruka množina, korpus, pojasi dubletnosti, mješovita množina, hrvatski jezik,
Podaci na drugim jezicima: Engleski