Izvorni znanstveni članak
Str. 41 - 69

Kretanje od – do u hrvatskome. Analiza polazišta, ciljeva i dvojnih čitanja dativa

Maja Brala-Vukanović
E-mail: mbrala@ffri.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5708-7624
University of Rijeka

Anita Memišević
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5708-7624
University of Rijeka

Jezikoslovlje.13.1.041.Brala-Vukanovic.pdf [ 0.19 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 834 puta
Sažetak: Ovaj rad istražuje hrvatske ‘P-elemente’ od i do koji su vrlo česti i kao prefiksi (tvoreći glagole kretanja koji kodiraju polazište ili cilj) i kao prijedlozi. U kontekstima koji opisuju kretanje leksikaliziraju OD (polazište) ili DO (cilj). Nadalje, ovaj par dopušta vrlo zanimljivu alternaciju: prefigirani od-/do- glagoli kretanja često su popraćeni prijedložnim frazama koje započinju s od ili do. Rezultirajuće moguće strukture zanimljive su s obzirom na semantička, sintaktička i pragmatička svojstva. Pažljivo proučavanje raznih mogućnosti otvara put analizi onoga što je prethodno neopisano svojstvo hrvatskoga prostornog dativa bez prijedloga – mo-guće dvojno čitanje, uglavnom adlativno/ablativnoga tipa.
Ključne riječi:
hrvatski, od, do, polazište, cilj, prijedlog, prefiks, dvojna čitanja dativa,
Podaci na drugim jezicima: Engleski