Izvorni znanstveni članak
Str. 245 - 261

NP–pomicanje i posvojni genitiv

Branko Kuna
E-mail: bkuna@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4436-3749
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.04.2.245.Kuna.pdf [ 0.25 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 2309 puta
Sažetak: U članku se raspravlja o mjestu genitiva u izgradnji složenih NP te posebice o odnosu s drugim konkurentnim sintaktičkim sredstvima. U žarištu istraživanja, u kojem su primijenjene neke od modularnih sastavnica teorije načela i paramatera (TNP): X'-teorija, padežna teorija i teorija tematskih uloga, nalazi se NP-pomicanje posvojnoga genitiva s temeljno generiranog položaja na mjesto odrednika, odnosno na projekciju gdje se nalazi posvojni sufiks. Autor smatra kako između DP i NP u objašnjavanju toga fenomena valja uvesti novi sloj - funkcionalnu kategoriju Poss, a NP–pomicanje objašnjava se težnjom svake imenice da bude što bolje određena, aktualizirana. Provjerava se i utjecaj morfosintaktičkog obilježja određenosti kod morfoloških posvojnih oblika na druge sročne atribute.
Ključne riječi:
dopuna, odrednik, NP-pomicanje, DP-pretpostavka, tematski genitiv, posvojni genitiv, posvojni pridjev, tematske uloge,
Podaci na drugim jezicima: Engleski