Diskusija
Str. 87 - 128

O standardnom dijalektu, nacionalizmu i ideologiji

Mate Kapović
E-mail: mkapovic@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7938-4323
Filozofski fakultet Zagreb

jezikoslovlje_23-1_FINAL-93-134.pdf [ 0.46 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 209 puta
Sažetak:

U članku se, kroz odgovor na članak Branič jezika standardnoga (Matasović 2020), raspravlja o nekoliko problema vezanih uz standardizaciju i jezičnu politiku ‒ o pojmu ideologije, odnosu standarda i nacionalizma, o naravi i funkciji standarda, o govornicima standarda, o jezičnim „savjetnicima“ i lektorima, ideologiji standardnog jezika i jezičnim promjenama.

Ključne riječi:
standard, standardizacija, ideologija, preskriptivizam,
Podaci na drugim jezicima: Engleski