Izvorni znanstveni članak
Str. 583 - 601

Organizacija pripovjednoga diskursa: anafora i kohezija u dječjem pripovijedanju

Ivana Trtanj
E-mail: itrtanj@foozos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4700-8443

Jezikoslovlje.20.3.583.Trtanj.pdf [ 0.3 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 607 puta
Sažetak: U ovom se radu opisuje razvoj dječje pripovjedne sposobnosti i to kroz analizu uporabu anafore u funkciji stvaranja kohezivnoga diskursa. Istraživačka su pitanja usredotočena na to jesu li zamjenice i elipse koje rabe četverogodišnjaci i desetogodišnjaci u koreferentnom odnosu s antecedentom na koji se odnose, kada se javljaju koreferentni odnosi unutar rečenice te koja je vrsta koreferentne veze najčešća. Rezultati našega istraživanja potvrdili su pretpostavke da djeca prije šeste godine ne koreferiraju zamjenice i elipse s antecedentom na kojega se odnose te da se koreferentne veze unutar rečenice povećavaju s porastom kronološke dobi. Također, istraživanje je potvrdilo da je najčešća vrsta koreferentnih veza subjekt – subjekt.
Ključne riječi:
dječja pripovjedna sposobnost, pripovjedni diskurs, predškolska i školska dob, anafora, kohezija.,
Podaci na drugim jezicima: Engleski