Izvorni znanstveni članak
Str. 87 - 107

POIMANJE GRAMATIKE I UMA KAO SKUPA UZORAKA ODNOSNO PROCESA: KOGNITIVNO-FUNKCIONALNI PRISTUP

Jan Nuyts
University of Antwerp

Jezikoslovlje_1_.09.087.Nuyts.pdf [ 0.15 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1589 puta
Sažetak: Rad se usredotočava na jedan element glede kojeg se kognitivna lingvistika i tradicionalni funkcionalni pristupi gramatici razilaze, tj. na opreku između pristupa koji naglasak stavlja na konstrukciju (što je znakovito za kognitivnu lingvistiku) i pristupa koji naglašava procese (što dominira u funkcionalnoj gramatici). Nudi se “konceptualna analiza” razlike i tvrdi: (i) da poimanje gramatike kao procesa ne vodi na stranputicu (unatoč suprotnim tvrdnjama nekih kognitivinih lingvista) pod uvjetom da se integriraju neka rješenja iz konstrukcijskog pristupa te (ii) da su u nekim svojim verzijama dva tipa modela uglavnom kompatibilna i da iste pojave prikazuju iz različitih perspektiva.
Ključne riječi:
kognitivna lingvistika, funkcionalna lingvistika, gramatika, konstrukcije, jezična obrada,
Podaci na drugim jezicima: Engleski