Izvorni znanstveni članak
Str. 193 - 236

Pitanje klasifikatora u znakovnim jezicima

Branimir Belaj
E-mail: bbelaj@ffos.hr
Filozofski fakultet Osijek

Barbara Majdenić
Filozofski fakultet Osijek

1_2018_19.2_193_Belaj_i_Majdenic_Pitanje_klasifikatora_u_znakovnim_jezicima_FINAL.pdf [ 1.65 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 863 puta
Sažetak: Klasifikatori u znakovnim jezicima imaju status jezične univerzalije i predstavljaju produktivne konstrukcije kojima se opisuju različiti aspekti referenta i njihova odnosa s drugim elementima scenarija. Klasifikatori se dijele u četiri skupine: na klasifikatore entiteta, klasifikatore rukovanja, klasifikatore koji označavaju oblik i veličinu objekta i na klasifikatore koji označavaju tijelo ili dio tijela. Svaka skupina klasifikatora ima shematično semantičko polje koje određuje narav konstrukcije u cjelini. Shematičan semantički pol klasifikatora entiteta može se odrediti kao [STVAR U ODNOSU], semantički pol klasifikatora rukovanja kao [STVAR KAO ELEMENT PROCESA], kod klasifikatora koji označavaju oblik i veličinu objekta semantički pol definira se kao [DIMENZIJE STVARI], a kod klasifikatora koji označavaju tijelo ili dio tijela kao [DIO STVARI]. Klasifikatore karakterizira veća razina ikoničnosti, što je primarno rezultat vizualne naravi znakovnih jezika, no izbor dijela scenarija koji će biti profiliran uvijek je arbitraran. Također, iako su produktivne konstrukcije, klasifikatori procesom leksikalizacije mogu postati leksičke jedinice.
Ključne riječi:
klasifikatori, znakovni jezici, kognitivna gramatika, konceptualna integracija,
Podaci na drugim jezicima: Engleski