Izvorni znanstveni članak
Str. 393 - 425

Posvojne zamjenice kao DP-ovi u kosim padežima: povezivači i gomilanje afikasa

M.Rita Manzini
E-mail: mariarita.manzini@unifi.it
Università degli Studi di Firenze

3_2018_19.3__393_Manzini_Possessive_pronouns_as_oblique_DPs_FINAL.pdf [ 0.75 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 549 puta
Sažetak: U mnogim poznatim europskim jezicima, kao što su primjerice njemački i talijanski, posvojne se zamjenice slažu u φ-obilježjima sa svojom imeničkom glavom. Tvrdimo da je riječ o genitivnim zamjenicama koje posjeduju dodatna φ-obilježja. Kao takve one su dio jedinstvenoga spektra gramatičkih pojavnosti koji uključuje gomilanje padeža i povezivače, a objedinjenoga povijesno-tipološkim nazivom Suffixaufnahme. U ovome ćemo radu formalne temelje toga objedinjavanja izložiti pod Generalizacijom gomilanja (Poglavlje 1). Potom ćemo svoju analizu primijeniti na uži krug činjenica koje obuhvaćaju posvojne zamjenice, posebno u balkanskim i romanskim jezicima. Pokazat će se također da su zamjenice u prvom i drugom licu složenije od zamjenica u trećem licu kada su u pitanju strukturna obilježja gomilanja (Poglavlje 2). Navedenom ćemo se problemu detaljnije posvetiti u kontekstu jednog općenitijeg fenomena, pri čemu će se pokazati da raskol između 1. i 2. lica s jedne strane i 3. lica s druge strane nije samo povezan s različitim usklađivanjem padeža i sročnosti nego da upravlja samim morfološkim izrazom padeža i sročnosti u smislu složenije ili jednostavnije strukture (Poglavlje 3).
Ključne riječi:
kosi padež, genitiv, posvojne zamjenice, povezivači, sročnost, lice,
Podaci na drugim jezicima: Engleski