Izvorni znanstveni članak
Str. 481 - 508

Postverbalni samo-fokus kao dokaz složene rečenične strukture u mađarskom

Krisztina Szécsényi
E-mail: szecsenyi.krisztina@btk.elte.hu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2192-2517
ELTE Hungary

6_2018_19.3_481_Szecsenyi_Postverbal_only_focus_as_evidence_for_biclausal_structure_in_Hungarian_FINAL.pdf [ 0.44 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 405 puta
Sažetak: Fokusni konstituenti u mađarskom jeziku javljaju se u predverbalnom položaju. Postverbalni fokus je moguć, ali isključivo u konstrukcijama s višestrukim fokusom, pri čemu je ujedno prisutan i predverbalni fokus. Rad razmatra isključivo konstrukcije s postverbalnim fokusom i dokazuje da je naizgled jednostavna rečenica u podlozi zapravo složena rečenična struktura s postverbalnim fokusom u predverbalnom položaju nefinitne klauze. Analiza rečenica na složenu rečenicu poduprta je obaveznom modalnom interpretacijom tih rečenica. Tvrdi se da se zavisni glagol pomaknuo u glavnu rečenicu kako bi podupro vezani nulti modal te da postverbalni položaj odražava svojstva dometa rečenice. Izložena analiza nudi načelno objašnjenje i za druge konstrukcije sa skrivenim modalnim značenjima.
Ključne riječi:
skriveni modalitet, strogi domet, mađarski, postverbalni fokus.,
Podaci na drugim jezicima: Engleski