Izvorni znanstveni članak
Str. 153 - 181

Prefiksi i prototipovi: kontrastivno proučavanje glagolskog prefiksa un- u engleskom i raz- u bosanskom

Jasmina Hanić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Tuzli

Jezikoslovlje.10.2.153.Hanic.pdf [ 0.16 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 4103 puta
Sažetak: Prefiksacija se tradicionalno proučava kao proces tvorbe riječi. U ovom radu pokušavamo prefiksaciju proučavati iz druge perspektive. U prilogu se opisuje semantička struktura glagolskog prefiksa UN- u engleskom i njegovog bosanskog ekvivalenta RAZ- u okviru kognitivne lingvistike. U prvom se dijelu daje prikaz relevantnih teorijskih zasada: kategorizacije, teorije prototipova i polisemije. Drugi je dio analiza semantičke strukture engleskih glagola prefigiranih pomou UN- i bosanskih glagola prefigiranih pomoću RAZ-. Uz korištenje prototipnog modela razlikuje se niz glavnih značenja i podznačenja te prikazuje značenjske ekstenzije koje se temelje na konceptualnim metaforama i metonimijama.
Ključne riječi:
prefiksi, engleski jezik, bosanski jezik, teorija prototipova, kategorije, polisemija, značenje, podznačenje, značenjske ekstenzije, metafora, metonimija,
Podaci na drugim jezicima: Engleski