Izvorni znanstveni članak
Str. 59 - 68

Prijedložni subjekti kao komplementi pridjevskih predikata

Dubravko Kučanda
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.03.1-2.059.Kucanda.pdf [ 0.24 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1339 puta
Sažetak: U članku se raspravlja o komplementima pridjevskih predikata uvedenih pomoću prijedloga for i of. U literaturi je uobičajena praksa da se za prijedložni izraz s for kaže kako uvodi subjekt infinitiva sljedećeg glagola, dok se prijedložni izrazi s of opisuju kao pragmatičko sredstvo koje omogućava spominjanje osobe o kojoj je riječ. Budući da između prijedložnih izraza s for i onih s to ne postoje sintaktičke, semantičke ili pragmatičke razlike, autor predlaže da se oba prijedložna izraza opišu jednostavno kao sredstva koja omogućavaju spominjanje agensa infintivne klauze, ali nemaju svojstva kodiranja ili ponašanja tipičnog subjekta. Spomenuti prijedložni izrazi su komplementi pridjevskih predikata i istovremeno semantički/pragmatički argumenti infinitivne konstrukcije, ali nemaju jasno definiranu sintaktičku funkciju.
Ključne riječi:
subjekt, prijedložni izrazi, komplementacija pridjeva, gramatičke konstrukcije, sintaktičke funkcije,
Podaci na drugim jezicima: Engleski