Stručni rad
Str. 57 - 72

PRIJEDLOŽNO-PADEŽNE SVEZE U HRVATSKIM GRAMATIKAMA 19. I 20. STOLJEĆA

Jadranka Savić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.02.057.Savic.pdf [ 0.28 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 929 puta
Sažetak:
Ključne riječi:
Podaci na drugim jezicima: Engleski