Izvorni znanstveni članak
Str. 281 - 299

Sintaktički, značenjski i uporabni status složenog veznika kao i

Ivana Bašić
E-mail: ivana.basic@zg.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9654-3293
Filozofski fakultet Zagreb

Irena Zovko Dinković
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5576-2489
Filozofski fakultet Zagreb

FINAL_jezikoslovlje_23-2-149-167.pdf [ 0.38 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 110 puta
Sažetak:

U radu se razmatraju koordinirane rečenice uvedene složenim veznikom kao i, kojim se povezuju ustrojstva na svim razinama iskaza, od rečeničnih dijelova, skupina i surečenica pa do tekstne razine. Najprije se raspravlja o koordinacijskoj prirodi tog veznika – njegovoj strukturnoj neovisnosti, poretku sastavnica i sročnosti – te njegovoj uporabi i zamjenjivosti drugim jednostavnim i složenim veznicima i korelativima. Pritom se razmatraju značenja koja se, uz osnovno značenje sastavnosti, izražavaju tim veznikom: poredbeno i gradacijsko. Poredbeno se može smatrati parentetičkom koordinacijom, pri kojoj je veznik kao i većinom zamjenjiv prijedložnim izrazom poput, dok je gradacijsko značenje slično onomu izraženom složenim veznikom ne samo... nego/već. Iako se po najvećem broju svojih obilježja veznik kao i svrstava u koordinacijske sastavne veznike, njegovo značenje nije posve istovjetno onomu jednostavnih veznika i i te, složenih a i i ali i ili korelativa i... i, koji su mu značenjski srodni i kojima je često zamjenjiv, već pokazuje i neka svojstva tipična za subordinirane i jukstaponirane strukture, primjerice manji stupanj predodžbene odvojenosti i kolebanje u sročnosti. Kako bismo dodatno ispitali potonje tvrdnje, složeni veznik kao i usporedili smo s odgovarajućim veznikom as well as u engleskome jeziku te zaključujemo kako je u oba jezika riječ o manje tipičnom sastavnom vezniku, kojim se često izražava parentetička (dometnuta) koordinacija poredbene ili gradacijske prirode.

Ključne riječi:
koordinacija, složeni veznik, kao i, poredba, gradacija,
Podaci na drugim jezicima: Engleski