Pregledni članak
Str. 667 - 682

Što se to(čno) skriva iza koncepata transkomunikacije i transkomunikacijskog nastavnog pristupa?

Rea Lujić
E-mail: rlujic@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5931-3867
Sveučilište u Zadru

Jezikoslovlje.17.667.Lujic.pdf [ 0.99 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 662 puta
Sažetak: Ovim se radom ukratko predstavlja translanguaging, posljednjih šest godina sve popularniji koncept na području višejezičnosti i višejezičnoga obrazovanja. Obzirom na njegovu dvostruku prirodu, sociolingvističku i glotodidaktičku, u radu se nude dvije hrvatske inačice i pripadajuće im odrednice. Sociolingvistički pojam, transkomunikacija, odnosi se na tipične načine komuniciranja višejezičnih govornika koji uključuju uporabu više jezika, jezičnih varijeteta i/ili drugih komunikacijskih kanala unutar istoga diskursa. Glotodidaktički pojam, transkomunikacijski nastavni pristup, odnosi se na sve povezane načine učenja i poučavanja višejezičnih govornika. U radu se također analiziraju temeljne ideje koje se nalaze u pozadini navedenih koncepata, argumentira se njihova znanstvena utemeljenost te navode glavna obilježja, kao i ključni terminološki pojmovi paradigme unutar koje je navedene koncepte moguće istraživati. U drugome se dijelu rada prikazuje proces razvoja navedenih koncepata, od pojave u Walesu sredinom 80-ih godina prošloga stoljeća do danas, te se potkrepljuju nekolicinom primjera analiziranih terminologijom transkomunikacijske paradigme. Na samome kraju rada predstavljene su najčešće metode istraživanja transkomunikacije i transkomunikacijskog nastavnog pristupa, pregled rezultata dosadašnjih istraživanja kao i smjernice za neka buduća istraživanja.
Ključne riječi:
višejezičnost, višejezično obrazovanje, transkomunikacija, translanguaging, transkomunikacijska paradigma, transkomunikacijski nastavni pristup,
Podaci na drugim jezicima: Engleski