Izvorni znanstveni članak
Str. 67 - 111

Strateško konstruiranje značenja engleskih fraznih glagola

Renata Geld
E-mail: rgeld@ffzg.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jezikoslovlje_1_.07.1-2.067.Geld.pdf [ 1.85 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1532 puta
Sažetak: Cilj je ovoga rada iznijeti i opisati rezultate istraživanja strateške konceptualizacije kod 120 ispitanika kojima je drugi jezik engleski te pokazati koliko su kognitivne strategije u procesu učenja drugog jezika preslika općih kognitivnih sposobnosti prisutnih u prvom jeziku (L1), a opisanih u radovima kognitivnolingvističkog usmjerenja. Strateška se konceptualizacija odnosi na konstruiranje značenja u drugom jeziku, dakle na dinamično predočavanje i shvaćanje jezičnog značenja koje je uvjetovano ljudskom sposobnošću da se objektivno ista situacija vidi, tj. shvati na različite načine. Dinamičnost i subjektivnost jezičnog značenja te nedjeljivost jezika od ostalih kognitivnih sustava osnovne su pretpostavke ovoga rada. Iz navedenog cilja proizlazi nužnost opisa temeljne prirode povezanosti usvajanja prvog i drugog jezika te značenja kao kognitivne pojavnosti koja je znanstveno istraživa i čija je struktura i organizacija opisiva. Pretpostavka je da se uvidom u procese učenja i shvaćanja jezičnog značenja može dokazati povezanost kognitivnih strategija opisanih u okviru teorije usvajanja drugog jezika s općim kognitivnim sposobnostima prisutnim u usvajanju prvoga jezika.
Ključne riječi:
konstruiranje značenja, strateško konstruiranje značenja, frazni glagoli, drugi jezik,
Podaci na drugim jezicima: Engleski