Izvorni znanstveni članak
Str. 383 - 421

Konstrukcija s gramom EK u jeziku Xhosa: kognitivni pristup

Alexander Andrason
E-mail: andrason@sun.ac.za
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8507-9824
Stellenbosch University

Mawande Dlali
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8507-9824
Stellenbosch University

Jezikoslovlje.18.383.Andrason_-_Dlali.pdf [ 2.22 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 666 puta
Sažetak: Temeljeći se na kognitivnolingvističkome teorijskom okviru, rad zagovara tezu da se cijeli sintaktički i semantički profil EK grama može ujediniti i promatrati kao koherentnu cjelinu njegovim modeliranjem kao prikaza različitih, no povezanih odlika. Ovakvo shvaćanje omogućava pristup kako iznimnoj varijabilnosti oblika EK tako i njegovoj unutarnjoj koheziji, bez izjednačavanja te konstrukcije s jednom taksonomskom kategorijom ili postuliranja skupa nepromjenjivih odlika. Sinkronijski dokazi pokazuju da su prototipne odlike poput neprijelaznosti, ne-agentivnosti, rezultativnosti/ statičnosti i modalnosti. Ostale odlike, npr. (polu-)prijelaznost, (polu)agentivnost, sponanost i poticaj manje su prototipne, ili neprototipne. Prva od ovih skupina je psihološki povezana s EK gramom, dok potonja nije dio govornikove predodžbe ovoga oblika. No prava se kohezija EK grama može otkriti jedino dijakronijski. Povijesno središte prikaza oblika EK odgovara ne/detranzitivnom rezultativnom gramu bez agensa. Iz te početne konstrukcije razvijaju se ostale odlike prikazane kao sastavnice prikaza (npr. funkcije koje su prelaznije ili agentivnije te stativna i modalna značenja) vodeći se skupom zajedničkih evolucijskih tendencija zajedničkih jezicima ili smjerova gramatikalizacije.
Ključne riječi:
Xhosa, Bantu, ekstenzija EK, kognitivna lingvistika, morfosintaksa, značenjski prikazi, prototip,
Podaci na drugim jezicima: Engleski