Izvorni znanstveni članak
Str. 107 - 150

Prijedlog i prefiks nad u južnoslavenskim jezicima s naglaskom na makedonskom jeziku

Liljana Mitkovska
E-mail: liljana.mitkovska@fon.edu.mk
FON University, Skopje

Eleni Bužarovska
bSs. Cyril and Methodius University, Skopje

Jezikoslovlje.13.1.107.Mitkovska___Buzarovska.pdf [ 0.25 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1296 puta
Sažetak: U članku se razmatraju značenja prijedloga i prefiksa nad u makedonskom jeziku i istražuje njihov odnos prema istoznačnim prijedlozima i prefiksima u drugim južnoslavenskim jezicima: hrvatskom, srpskom i bugarskom. Glavni je cilj rada utvrditi mrežu prostornih i neprostornih značenja prijedloga nad i objasniti kako su ta značenja povezana sa značenjima prefiksa nad-. Otkrivajući značenjske komponente odgovorne za razliku među prijedložnim značenjima, autori predlažu konceptualnu mrežu značenja koja se temelji na analizi makedon-skog nad, prijedloga koji obuhvaća značenja hrvatskog i srpskog iznad i nad. Analiza se te-melji na klasifikaciji primjera iz korpusa različitih vrsta tekstova koji ilustriraju suvremenu upotrebu jezika. Tradicionalni pristupi prijedlogu nad ne sadrže jedinstven opis svih pojavnica prijedloga niti objašnjavaju njegov odnos prema prefiksu nad-. Istraživanja koja se temelje na kognitivnom pristupu smještaju slavenske prijedloge i prefikse u istu konceptualnu mrežu te stoga prefik-salna značenja ne objašnjavaju sistematično. U ovom se radu primjenjuje alternativan pristup: koristi se ista kognitivna mreža, ali s dvije različite razine apstrakcije. Značenjska mreža pre-fiksa nad- pokazuje da je svako prefiksalno značenje proširenje odgovarajućeg prostornog ili neprostornog značenja prijedloga nad. Predložena značenjska mreža može se primijeniti na istoznačne prijedloge u drugim promatranim jezicima s obzirom da utvrđuje zajedničke deri-vacijske puteve prefiksa nad- u južnoslavenskim jezicima.
Ključne riječi:
južnoslavenski jezici, prijedlozi, prefiksi, vertikalnost, nadređenost, višeznačnost,
Podaci na drugim jezicima: Engleski