Izvorni znanstveni članak
Str. 549 - 563

Uloga protokola skupnog prevođenja (CTP) u znanosti o prevođenju

Tanja Pavlović
E-mail: tanja.memisevic@untz.ba
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3920-4145
Sveučilište u Tuzli

Jezikoslovlje.14.549.Pavlovic.pdf [ 0.37 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1388 puta
Sažetak: Postoje dva općeprihvaćena pristupa u istraživanju prevođenja, od kojih je jedan orijentiran na produkt, a drugi na proces (Kussmaul 1995: 9). Dok se prvi pristup prvenstveno bavi rezultatima prevođenja, drugi pruža uvid u kognitivni aspekt samoga procesa. Iako postoje mnoge studije raznih oblika procesno orijentiranih zadataka, malo ih se bavi proučavanjem metode poznate kao „protokoli skupnog prevođenja” (CTP), koja omogućuje analiziranje mnogih lingvističkih aspekata prijevodnoga procesa. U radu se predstavljaju uporaba i praktični učinci CTP-a u analizi sintaktičkih aspekata prijevodnoga procesa. Također se ispituju elementi direkcionalnosti u dvojezičnom procesiranju te iznosi usporedba skupnih i pojedinačnih prijevodnih zadataka u kojima su subjekti bili prevoditelji bez profesionalnog iskustva.
Ključne riječi:
znanost o prevođenju, protokoli skupnog prevođenja, sintaktički problemi, direkcionalnost, dvojezično procesiranje, L1 prijevod, L2 prijevod,
Podaci na drugim jezicima: Engleski