Izvorni znanstveni članak
Str. 85 - 99

Priča o kornjači i zecu: brzina govora u simultanom prevođenju i njen utjecaj na kvalitetu iz-vedbe studenata prevođenja

Alma Vančura
E-mail: avancura@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3853-2681
Sveučilište u Osijeku

Jezikoslovlje.14.085.Vancura.pdf [ 0.33 MB - Engleski]
Preuzmi članak
Preuzeto 2006 puta
Sažetak: U radu se analizira brzina govora izvornog govornika te njenih implikacija na kvalitetu ciljnog teksta ko-jeg simultano prevode studenti početnici na englesko-hrvatskom jezičnom paru. Razne studije (Gerver 1969; Pio 2003; Vik-Touvinen 2002) su pokazale da tempo govora utječe na kvalitetu simultanog pri-jevoda. Iako ovaj rad nije potvrdio prethodnu hipotezu, što se može povezati sa zaključcima koje je ob-javila Shlesinger (2003) i koji potvrđuju da brži tempo govora smanjuje opterećenje radne memorije tu-mača, rad ipak ukazuje da je uspjeh pri simultanom prevođenju individualan te da studenti početnici, pogotovo na početku obuke, smatraju da je brzina govora dodatni stres s kojim se moraju nositi. Rad također iznosi problematiku izračuna brzine govora te daje konkretne prijedloge vezane uz kategori-zaciju brzine govora pri normalnom govoru te pri govoru u simultanom prevođenju.
Ključne riječi:
brzina govora, studenti prevođenja, kvaliteta, kategorizacija, simultano prevođenje,
Podaci na drugim jezicima: Engleski