Izvorni znanstveni članak
Str. 113 - 140

BILJEŠKE O PREVOĐENJU MODALNIH IZRAZA IZ NJEMAČKO-MAĐARSKE PERSPEKTIVE

Katalin Horváth
Loránd-Eötvös-Universität, Budapest

Jezikoslovlje_1_.07.1-2.117.Horvath.pdf [ 0.49 MB - Njemački]
Preuzmi članak
Preuzeto 1240 puta
Sažetak: U prilogu se proučavaju mogućnosti prijevoda modalnih izraza iz njemačko-mađarske perpsektive te se na temelju rezultata formuliraju prijedlozi za nastavu prevođenja. Kao osnovica za proučavanje poslužio je paralelni korpus koji se sastoji od dvaju njemačkih tekstova, jednog iz lijepe književnosti (Verwandlung Franza Kafke) te jednog stručnog teksta (Über die Psychologie des Unbewußten Carla Gustava Junga) i njihovih prijevoda na mađarski. Pored toga sastavljena su dva upitnika na temelju paralelnog korpusa – jedan s primjerima iz izvornih njemačkih tekstova te jedan s odgovarajućim primjerima iz objavljenih prijevoda. Studenti germanistike trebali su prevesti izvatke iz tog paralelnog korpusa. Nakon kratkog uvoda daje se pregled modalnih izraza u njemačkom i mađarskom te slijedi analiza odnosa ekvivalencije na temelju primjera iz korpusa te podataka iz upitnika. Na kraju se priloga razmatraju moguće reperkusije zapaženoga u nastavi jezika.
Ključne riječi:
modalnost, modalni glagol, modalni izrazi, modalne rječce, prijevod,
Podaci na drugim jezicima: Njemački