Izvorni znanstveni članak
Str. 275 - 305

Usvajanje govora kod dvodijalektalnoga djeteta: jezični razvoj, utjecaji i ishodi

Nada Županović Filipin
E-mail: nzupanov@ffzg.hr
Sveučilište u Zagrebu

Jezikoslovlje.16.275.Zupanovic_Filipin.pdf [ 0.42 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1761 puta
Sažetak: U radu se opisuje jezični razvoj dvodijalektalnoga djeteta u prve tri godine života. Djetetov je okolinski govor urbana zagrebačka kajkavština, a majčinski mu je novoštokavski ikavski govor kakvim se govori u Splitu. Donosi se prikaz razvojnih faza u usvajanju govora s posebnim osvrtom na podrijetlo usvojenih elemenata. Podatci prikupljeni vođenjem dnevnika te snimkama djetetove interakcije s okolinom uspoređuju se s recentnim istraživanjima usvajanja jezika. Analiziraju se primjeri miješanja i prebacivanja kodova na temelju kojih se utvrđuje redoslijed i način usvajanja varijeteta kojima je dijete okruženo te utjecaji koji do usvajanja dovode. Pokušavaju se istaknuti razlike u načinu na koji dvodijalektalna djeca usvajaju jezik te ukazati na potrebu daljnjega proučavanja te pojave. Naposljetku se, na temelju istraženoga, predviđa djetetov daljnji jezični razvoj.
Ključne riječi:
usvajanje govora kod djece, dvodijalektalnost, zagrebački kajkavski govor, splitski novoštokavski ikavski govor, miješanje i prebacivanje kodova,
Podaci na drugim jezicima: Engleski