Izvorni znanstveni članak
Str. 275 - 305

Usvajanje govora kod dvodijalektalnoga djeteta: jezični razvoj, utjecaji i ishodi

Nada Županović Filipin
E-mail: nzupanov@ffzg.hr
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: U radu se opisuje jezični razvoj dvodijalektalnoga djeteta u prve tri godine života. Djetetov je okolinski govor urbana zagrebačka kajkavština, a majčinski mu je novoštokavski ikavski govor kakvim se ...