Izvorni znanstveni članak
Str. 193 - 216

Pučka etimologija među nekim njemačkim posuđenicama

Tomislav Talanga
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Sažetak: Ova studija obrađuje fenomen pučke etimologije na primjeru dvadesetak posuđenica iz njemačkoga jezika. Većina ih ne ide u sastav hrvatskoga standardnog jezika, a poneka od njih je i sa samoga ruba hrv...