Izvorni znanstveni članak
Str. 59 - 68

Prijedložni subjekti kao komplementi pridjevskih predikata

Dubravko Kučanda
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Sažetak: U članku se raspravlja o komplementima pridjevskih predikata uvedenih pomoću prijedloga for i of. U literaturi je uobičajena praksa da se za prijedložni izraz s for kaže kako uvodi subjekt infinitiva ...