Izvorni znanstveni članak
Str. 317 - 335

Rečenice s nego i već

Iva Nazalević Čučević
E-mail: ivanazalevic@gmail.com
Filozofski fakultet Zagreb
Sažetak: U radu se analizira upotreba nego i već u različitim tipovima rečenica, a ponajviše na razini nezavisnosložene rečenice. Nego se analizira u okviru jednostavne, nezavisnosložene i zavisnosložene rečen...