Izvorni znanstveni članak
Str. 279 - 303

Motivacije jezičnih promjena: vitalnost paretimologije i ostale varijacije u nestandardnom govoru

Irena Marković
E-mail: imarkov@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3563-9862
University of Zadar
Sažetak: U radu se istražuje fenomen paretimologije u odnosu na ostale čimbenike koji dovode do jezičnih promjena. Iz određenog broja primjera govora jadranske obale najveći dio bit će romanske posuđenice. Bud...