Izvorni znanstveni članak
Str. 91 - 108

Romanski leksički elementi u govoru Baških Oštarija

Kristina Miočić
E-mail: kmiocic2@net.hr
Sveučilište u Zadru
Sažetak: Cilj ovoga rada je upotpuniti i obogatiti dosadašnje spoznaje o romanskim elementima u ličkim govorima pa time i u govoru Baških Oštarija. Iako se nalaze na geografskoj granici između Like i Podgorja,...

Izvorni znanstveni članak
Str. 419 - 437

Reflexes of the Habsburg empire multilingualism in some Triestine literary texts

Vesna Deželjin
E-mail: vdezelji@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5370-4509
University of Zagreb
Sažetak: In 1964 two contemporary Triestine writers, Lino Carpinteri and Mariano Faraguna, pub-lished a book of poems entitled Serbidiòla. The poems, full of nostalgia, speak about the past when the Habsburg t...

Izvorni znanstveni članak
Str. 51 - 74

Romanizmi u govoru Baških Oštarija

Kristina Miočić
E-mail: kmiocic2@net.hr
Sažetak: Svrha je ovog istraživanja utvrditi u kojoj se mjeri romanizmi javljaju u govoru jednog mjesta na granici Like i Podgorja, čije stanovništvo govori zapadnom hrvatskom novoštokavštinom i gdje nema rom...