Izvorni znanstveni članak
Str. 59 - 68

Prijedložni subjekti kao komplementi pridjevskih predikata

Dubravko Kučanda
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Sažetak: U članku se raspravlja o komplementima pridjevskih predikata uvedenih pomoću prijedloga for i of. U literaturi je uobičajena praksa da se za prijedložni izraz s for kaže kako uvodi subjekt infinitiva ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 207 - 234

Imenske skupine s prijedložnim komplementima u njemačkom i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku

Velimir Petrović
E-mail: velimir.petrovic@os.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9672-6110
University of Osijek
Sažetak: U članku se analiziraju struktura i opseg imenskih skupina s prijedložnim komplementima, realizacija sintaktičkih i semantičkih funkcija njemačkog neodređenog i određenog člana u njihovim hrvatskim ek...