Pregledni članak
Str. 171 - 193

Autosegmentna fonologija i naglasak

David Mandić
E-mail: davidmandic@hotmail.com
Sažetak: Članak se bavi primjenom autosegmentne fonologije u akcentologiji. Počinje kratkim opisom toga pristupa te osvrtom na njegovu primjenu u proučavanju nekih jezičnih činjenica koje nisu povezane s nagla...

Izvorni znanstveni članak
Str. 403 - 416

Semantic preference and semantic prosody of the collocation make sense

Mirna Begagić
E-mail: mjasavic@yahoo.de
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7145-7468
Sveučilište u Zenici
Sažetak: Semantic preference and semantic prosody are two notions that have been carefully analysed in corpus linguistics over the past few years. As corpora have become larger in size, and tools for extractin...