Izvorni znanstveni članak
Str. 161 - 195

Semiotički aspekti u analizi reklamnih poruka za automobile

Ivana Jozić
E-mail: ijozic@ffos.hr
Sveučilište u Osijeku
Sažetak: Članak se bavi istraživanjem spoja teksta i slike u reklamnim porukama za automobile. Osobita se po-zornost poklanja semiotičkome tumačenju slika kao neovisnoga sustava, njegovim pravilima i poseb-nos...