Izvorni znanstveni članak
Str. 279 - 303

Motivacije jezičnih promjena: vitalnost paretimologije i ostale varijacije u nestandardnom govoru

Irena Marković
E-mail: imarkov@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3563-9862
University of Zadar
Sažetak: U radu se istražuje fenomen paretimologije u odnosu na ostale čimbenike koji dovode do jezičnih promjena. Iz određenog broja primjera govora jadranske obale najveći dio bit će romanske posuđenice. Bud...

Izvorni znanstveni članak
Str. 91 - 108

Romanski leksički elementi u govoru Baških Oštarija

Kristina Miočić
E-mail: kmiocic2@net.hr
Sveučilište u Zadru
Sažetak: Cilj ovoga rada je upotpuniti i obogatiti dosadašnje spoznaje o romanskim elementima u ličkim govorima pa time i u govoru Baških Oštarija. Iako se nalaze na geografskoj granici između Like i Podgorja,...

Izvorni znanstveni članak
Str. 51 - 74

Romanizmi u govoru Baških Oštarija

Kristina Miočić
E-mail: kmiocic2@net.hr
Sažetak: Svrha je ovog istraživanja utvrditi u kojoj se mjeri romanizmi javljaju u govoru jednog mjesta na granici Like i Podgorja, čije stanovništvo govori zapadnom hrvatskom novoštokavštinom i gdje nema rom...