Izvorni znanstveni članak
Str. 101 - 128

Fonologija govora Tršća u Gorskom kotaru

Marija Malnar
E-mail: mmalnar@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6835-8725
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak: U radu se opisuje fonologija govora Tršća, mjesta na sjeveru Gorskog kotara. Fonologija zbog specifič-nih vokalskih, konsonantskih te akcenatskih ostvarenja, predstavlja najzanimljiviju jezičnu razinu...