Izvorni znanstveni članak
Str. 193 - 216

Pučka etimologija među nekim njemačkim posuđenicama

Tomislav Talanga
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Sažetak: Ova studija obrađuje fenomen pučke etimologije na primjeru dvadesetak posuđenica iz njemačkoga jezika. Većina ih ne ide u sastav hrvatskoga standardnog jezika, a poneka od njih je i sa samoga ruba hrv...

Izvorni znanstveni članak
Str. 487 - 499

Intended communicative effects of using borrowed English vocabulary from the point of view of the addressor: Corpus-based pragmatic analysis of a magazine column

Aleksandar Kavgić
E-mail: kavgic@ff.uns.ac.rs
Sveučilište u Novom Sadu
Sažetak: This paper presents the findings of a small-scale, pilot, corpus-based research conducted on a corpus of 36 Ja, igrač! (‘I, Gamer!’) columns from the magazine Svet kompjutera (Computer World), publish...