Vol. 22. No. 1 ( 8.2021)

Obituary
Page 1 - 3

In memoriam Ferenc Kiefer

Katalin É. Kiss
Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Abstract:

Original scientific article
Page 5 - 36

Zapažanja o hrvatskim adverbijalima položaja u vremenu

Mia Batinić Angster
Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru

Marco Angster
Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Abstract: Vremenski adverbijali heterogena su skupina izraza čija je distribucija i funkcija nalik onima leksičke kategorije priloga, a kojima se izražavaju različiti aspekti kognitivne kategorije vremena. Pola...

Original scientific article
Page 37 - 76

Agentivnost subjekta u konstrukcijama s osjetilnim glagolima vida i sluha

Helena Burić
Filozofski fakultet Split
Abstract: U ovome radu analizira se semantička uloga subjekta u konstrukcijama s osjetilnim glagolima iz kognitivnogramatičke perspektive, a prije svega njegova agentivnost. Naime temeljna kategorizacija osjeti...

Original scientific article
Page 77 - 98

The geometry vs. the algebra of meaning: Gärdenfors vs. Jackendoff

Joško Žanić
Nezavisni istraživač
Abstract: In this paper Gärdenfors’s geometric approach to meaning in natural language is compared to Jackendoff's algebraic one, and this is done against the backdrop of formal semantics. Ultimately, the paper...

Original scientific article
Page 99 - 148

ODNOS JEZIČNE SVJESNOSTI I NAČINA POUČAVANJA U OVLADAVANJU GLAGOLIMA KOJI (NE) MOGU TVORITI PASIV U NJEMAČKOM KAO STRANOM JEZIKU

Ivana Šarić Šokčević
Filozofski fakultet Osijek
Abstract: Glavni je cilj ovoga istraživanja rasvijetliti odnos svjesnosti, načina poučavanja te uspjeha u ovladavanju glagolima koji (ne) mogu tvoriti pasiv u njemačkome kao stranome jeziku. Istraživanja na pod...

Book review
Page 149 - 155

Batinić Angster, Mia. 2020. Rečenična anafora: Morfologija i sintaksa povratnih imenskih izraza u hrvatskom i talijanskom jeziku. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 290 str. ISBN 978-953-7967-96-3

Josip Galić
Staroslavenski institut, Zagreb
Abstract:

Book review
Page 155 - 169

Vera Blažević Krezić. 2020. Književnimi radnjami za crkvu i domovinu s podnaslovom O novocrkvenoslavenskome jeziku Parčićeva misala iz 1893. godine. Zagreb: Matica hrvatska, 578 str. ISBN 978-953-341-120-0

Sanja Zubčić
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Abstract:

Book review
Page 157 - 163

Pranjković, Ivo. 2021. Gramatičke graničnosti. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 193 str. ISBN 9789531694667

Marija Znika
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Abstract:

Book review
Page 171 - 176

Sadia Belkhir, ed. 2020. Cognition and Language Learning. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp xiv + 157. ISBN 978-1-5275-4482-6.

Mario Brdar
Sveučilište u Osijeku
Abstract: