Vol. 22. No. 1 ( 8.2021)

Nekrolog
Str. 1 - 3

In memoriam Ferenc Kiefer

Katalin É. Kiss
Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 5 - 36

Zapažanja o hrvatskim adverbijalima položaja u vremenu

Mia Batinić Angster
Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru

Marco Angster
Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru
Sažetak: Vremenski adverbijali heterogena su skupina izraza čija je distribucija i funkcija nalik onima leksičke kategorije priloga, a kojima se izražavaju različiti aspekti kognitivne kategorije vremena. Pola...

Izvorni znanstveni članak
Str. 37 - 76

Agentivnost subjekta u konstrukcijama s osjetilnim glagolima vida i sluha

Helena Burić
Filozofski fakultet Split
Sažetak: U ovome radu analizira se semantička uloga subjekta u konstrukcijama s osjetilnim glagolima iz kognitivnogramatičke perspektive, a prije svega njegova agentivnost. Naime temeljna kategorizacija osjeti...

Izvorni znanstveni članak
Str. 77 - 98

The geometry vs. the algebra of meaning: Gärdenfors vs. Jackendoff

Joško Žanić
Nezavisni istraživač
Sažetak: In this paper Gärdenfors’s geometric approach to meaning in natural language is compared to Jackendoff's algebraic one, and this is done against the backdrop of formal semantics. Ultimately, the paper...

Izvorni znanstveni članak
Str. 99 - 148

ODNOS JEZIČNE SVJESNOSTI I NAČINA POUČAVANJA U OVLADAVANJU GLAGOLIMA KOJI (NE) MOGU TVORITI PASIV U NJEMAČKOM KAO STRANOM JEZIKU

Ivana Šarić Šokčević
Filozofski fakultet Osijek
Sažetak: Glavni je cilj ovoga istraživanja rasvijetliti odnos svjesnosti, načina poučavanja te uspjeha u ovladavanju glagolima koji (ne) mogu tvoriti pasiv u njemačkome kao stranome jeziku. Istraživanja na pod...

Prikaz knjige
Str. 149 - 155

Batinić Angster, Mia. 2020. Rečenična anafora: Morfologija i sintaksa povratnih imenskih izraza u hrvatskom i talijanskom jeziku. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 290 str. ISBN 978-953-7967-96-3

Josip Galić
Staroslavenski institut, Zagreb
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 155 - 169

Vera Blažević Krezić. 2020. Književnimi radnjami za crkvu i domovinu s podnaslovom O novocrkvenoslavenskome jeziku Parčićeva misala iz 1893. godine. Zagreb: Matica hrvatska, 578 str. ISBN 978-953-341-120-0

Sanja Zubčić
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 157 - 163

Pranjković, Ivo. 2021. Gramatičke graničnosti. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 193 str. ISBN 9789531694667

Marija Znika
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 171 - 176

Sadia Belkhir, ed. 2020. Cognition and Language Learning. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp xiv + 157. ISBN 978-1-5275-4482-6.

Mario Brdar
Sveučilište u Osijeku
Sažetak: