Izvorni znanstveni članak
Str. 5 - 36

Zapažanja o hrvatskim adverbijalima položaja u vremenu

Mia Batinić Angster
E-mail: mbatinic@unizd.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9470-2326
Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru

Marco Angster
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8295-7866
Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru

1_2021_22.1.5_Batinic_Angster_Angster.pdf [ 0.83 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 304 puta
Sažetak:

Vremenski adverbijali heterogena su skupina izraza čija je distribucija i funkcija nalik onima leksičke kategorije priloga, a kojima se izražavaju različiti aspekti kognitivne kategorije vremena. Polazeći od Kleinova određenja ovih izraza (1994; 2009a), u radu se predlaže klasifikacija hrvatskih adverbijala položaja u vremenu, kojima je svojstveno smještanje događaja na vremensku os. U analizi se uzimaju u obzir neki hrvatski adverbijali položaja koji smještaju događaj u prošlost – tada, u POSS vrijeme, u svoje vrijeme, jednom, nekoć i nekad(a). Razmatraju se primjeri njihove uporabe u korpusu hrWaC (Ljubešić i Klubička 2014), a u analizi načina na koji istraživani adverbijali smještaju događaj na vremensku os primjenjuje se Haspelmathov (1997) pristup vremenskim adverbijalima te se komentiraju njihova svojstva anaforičnosti i/ili deiktičnosti. U radu se daju neka zapažanja o vremenskom određenju istraživanih izraza i predlažu kriteriji na temelju kojih je moguće klasificirati i razlikovati hrvatske adverbijale položaja u vremenu.

Ključne riječi:
vrijeme, vremenski adverbijali, adverbijali položaja u vremenu, deiksa, anafora,
Podaci na drugim jezicima: Engleski