Original scientific article
Page 35 - 50

SLOVNICA HERVATSKOGA JEZlKA JOSIPA VITANOVIĆA

Sanda Ham
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.01.035.Ham.pdf [ 0.29 MB - Croatian]
Download article
Downloaded 805 times
Abstract: S obzirom na usporedni opis temeljnih slovopisnih, pravopisnih, fonoloških i morfoloških obilježja u Vitanovićevoj slovnici/normi zagrebačke filološke škole/vukovskoj normi, Vitanovićeva se Slovnica hervatskoga jezika sa sigurnošću može prepoznati kao jedna od slovnica zagrebačke filološke škole u kojoj nema bitnih vukovskih utjecaja.
Keywords:
Article data in other languages: English