Izvorni znanstveni članak
Str. 35 - 50

SLOVNICA HERVATSKOGA JEZlKA JOSIPA VITANOVIĆA

Sanda Ham
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje_1_.01.035.Ham.pdf [ 0.29 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 799 puta
Sažetak: S obzirom na usporedni opis temeljnih slovopisnih, pravopisnih, fonoloških i morfoloških obilježja u Vitanovićevoj slovnici/normi zagrebačke filološke škole/vukovskoj normi, Vitanovićeva se Slovnica hervatskoga jezika sa sigurnošću može prepoznati kao jedna od slovnica zagrebačke filološke škole u kojoj nema bitnih vukovskih utjecaja.
Ključne riječi:
Podaci na drugim jezicima: Engleski