Original scientific article
Page 179 - 205

Sheme dinamike sile i promjenjivost glagolskih frazema

Jelena Parizoska
E-mail: jelena.parizoska@ufzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3407-2964
Učiteljski fakultet Zagreb

Marija Omazić
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3407-2964
Filozofski fakultet Osijek
Abstract: U ovome se radu analiziraju promjene glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku koji odražavaju sheme dinamike sile. Cilj je na temelju podataka iz računalnih korpusa utvrditi na koje načine sh...

Original scientific article
Page 35 - 74

Korpusno istraživanje hrvatskih imenica s dugom i kratkom množinom

Tomislava Bošnjak Botica
E-mail: tbosnjak@ihjj.hr
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Jurica Polančec
Filozofski fakultet Zagreb

Robert Sviben
Filozofski fakultet Zagreb
Abstract: Ostvarenje dvostruke množine jednoga dijela dvosložnih i višesložnih imenica muškoga roda jedno je od zanimljivijih obilježja hrvatskoga imeničkoga sustava. U radu se na temelju korpusa analiziraju ob...

Original scientific article
Page 255 - 279

Sa ili bez istog padeža: katalipsa prijedložne dopune u koordiniranim konstrukcijama

Ante Petrović
E-mail: anpetrov@m.ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0979-7285
Filozofski fakultet Zagreb
Abstract: U radu se istražuju koordinirane konstrukcije s katalipsom prijedložne dopune (KPD-om) u hrvatskome, kao na ili oko kapka. Osnovno je istraživačko pitanje što uvjetuje mogućnost KPD-a. Ukrštavanje teo...

Original scientific article
Page 361 - 375

Rastavne strukture u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Milan Mihaljević
E-mail: mihalj@stin.hr
Staroslavenski institut
Abstract: U radu se opisuje sintaksa rastavnih struktura u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. U Uvodu se ukratko određuje koordinacija i rastavnost kao njezin oblik te se navode rastavni koordinatori koji se ...

Original scientific article
Page 377 - 399

Suprotne (adverzativne) rečenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Ana Mihaljević
E-mail: amihaljevic@stin.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1988-4147
Staroslavenski institut
Abstract: U radu se prikazuju i analiziraju suprotne rečenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. Utvrđuje se hrvatski crkvenoslavenski inventar suprotnih veznika u usporedbi sa sljedećim latinskim veznicima...

State-of-the-art article
Page 401 - 434

Podjela i nazivlje nezavisnosloženih rečenica u novijim hrvatskim gramatikama

Lana Hudeček
E-mail: lhudecek@ihjj.hr
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Milica Mihaljević
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Abstract: Istraživanje o kojemu je riječ u radu potaknuto je problemima s kojima su se autorice susrele pri definiranju pojedinih jezikoslovnih naziva u okviru projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena i p...

Original scientific article
Page 1 - 25

Neutralisation in the expression of location and destination of motion in Croatian

Sanja Zubčić
E-mail: sanja.zubcic@ffri.uniri.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Abstract: In Croatian, the location and destination of motion are expressed mainly by various syntactic means, but their neutralisation is also described in the literature, especially in South Čakavian dialects...