Original scientific article
Page 227 - 252

Pogrješke ili promjene – ovladanost odabranim hrvatskim morfosintaktičkim sadržajima učenika završnoga razreda osnovne škole

Zrinka Jelaska
E-mail: zjelaska@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
Sveučilište u Zagrebu

Vesna Bjedov
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6189-2485
University of Zagreb
Abstract: Govornici hrvatskoga jezika razlikuju se u proizvodnji pojedinih riječi ili gramatičkih kategorija u svojemu idiomu u odnosu na hrvatski standardni jezik. U ovomu će se radu istražiti kako učenici na ...

Original scientific article
Page 101 - 123

Genitive of negation in the Croatian language

Diana Stolac
E-mail: diana.stolac@ri.t-com.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3014-8386
Sveučilište u Rijeci
Abstract: A direct object in Croatian is an object in the accusative case or an object in the genitive case which is interchangeable with the accusative. There are two types of direct object in the genitive cas...

Original scientific article
Page 147 - 158

Kosubordinacija u hrvatskome jeziku

Ranko Matasović
E-mail: rmatasov@ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7068-3036
Filozofski fakultet Zagreb
Abstract: Osim koordinacije, u kojoj su povezane sintaktičke strukture posve neovisne jedna o drugoj, i subordinacije, u kojoj jedna sintaktička struktura čini konstituentu unutar druge strukture, gramatika ulo...

Original scientific article
Page 255 - 279

Sa ili bez istog padeža: katalipsa prijedložne dopune u koordiniranim konstrukcijama

Ante Petrović
E-mail: anpetrov@m.ffzg.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0979-7285
Filozofski fakultet Zagreb
Abstract: U radu se istražuju koordinirane konstrukcije s katalipsom prijedložne dopune (KPD-om) u hrvatskome, kao na ili oko kapka. Osnovno je istraživačko pitanje što uvjetuje mogućnost KPD-a. Ukrštavanje teo...

Original scientific article
Page 1 - 25

Neutralisation in the expression of location and destination of motion in Croatian

Sanja Zubčić
E-mail: sanja.zubcic@ffri.uniri.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Abstract: In Croatian, the location and destination of motion are expressed mainly by various syntactic means, but their neutralisation is also described in the literature, especially in South Čakavian dialects...