Original scientific article
Page 95 - 106

Čega se vrag boji i od čega bježi? O dvama frazemima hrvatskoga i ruskog jezika

Željka Fink
E-mail: zfink@ffzg.hr
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Abstract: U članku se analiziraju dva hrvatska i ruska poredbena frazema jednake strukture i značenja: bježati od koga, od čega kao vrag od tamjana te bojati se koga, čega kao vrag tamjana. Promatra se njihova ...

Original scientific article
Page 99 - 129

O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku

Marija Omazić
E-mail: momazic@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6383-166X
Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku
Abstract: Istraživanje prezentirano u ovom radu analiza je poredbenih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku. Cilj istraživanja je utvrditi odnose između poredbenih frazema, poredbi, metafora i metonimija, kara...

Original scientific article
Page 317 - 335

Rečenice s nego i već

Iva Nazalević Čučević
E-mail: ivanazalevic@gmail.com
Filozofski fakultet Zagreb
Abstract: U radu se analizira upotreba nego i već u različitim tipovima rečenica, a ponajviše na razini nezavisnosložene rečenice. Nego se analizira u okviru jednostavne, nezavisnosložene i zavisnosložene rečen...

Original scientific article
Page 281 - 299

Sintaktički, značenjski i uporabni status složenog veznika kao i

Ivana Bašić
E-mail: ivana.basic@zg.t-com.hr
Filozofski fakultet Zagreb

Irena Zovko Dinković
Filozofski fakultet Zagreb
Abstract: U radu se razmatraju koordinirane rečenice uvedene složenim veznikom kao i, kojim se povezuju ustrojstva na svim razinama iskaza, od rečeničnih dijelova, skupina i surečenica pa do tekstne razine. Naj...