Original scientific article
Page 103 - 121

Strategije učenja vokabulara u hrvatskome kao inome jeziku

Mihaela Tabak
E-mail: mihaela.jakovac@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5341-7844
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Antonia Ordulj
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5341-7844
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik
Abstract: Proces ovladavanja inim jezikom podložan je brojnim utjecajima (materinski jezik, urođena gramatika, spoznajni razvoj). Strategije učenja jezika, pored motivacije i jezične nadarenosti, među važnijim ...

Original scientific article
Page 385 - 402

How word choice matters: An analysis of adjective-noun collocations in a corpus of learner essays

Višnja Pavičić Takač
E-mail: vpavicic@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8318-0235
Filozofski fakultet u Osijeku

Morana Lukač
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8318-0235
Leiden University
Abstract: Foreign language learners’ choice of collocations is traditionally considered to be one of the main markers of foreignlanguageness (Korosadowitz-Struzynska 1980: 115), hence relevant in achieving a hi...

Original scientific article
Page 11 - 41

Names: A metonymic “return ticket” in five languages

Antonio Barcelona
E-mail: abs@um.es
University of Murcia
Abstract: In recent years cognitive linguists have shown that many grammatical structures are motivated by metonymic principles. The goal of this article is to demonstrate the role of metonymy in the emergence ...

Original scientific article
Page 495 - 518

Modeli poučavanja značenja glagolskih prefikasa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika

Darko Matovac
E-mail: darko.matovac@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2919-2029
Sveučilište u Zagrebu

Sanda Lucija Udier
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2919-2029
University of Zagreb
Abstract: U prvome dijelu rada raspravlja se o dvama postojećim modelima poučavanja značenja glagolskih prefiksa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika (HIJ) – o glagolocentričnom poučavan...

Original scientific article
Page 159 - 183

Razvijanje pragmatičke kompetencije u hrvatskome kao inome jeziku

Sanda Lucija Udier
E-mail: sanda.lucija.udier@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8768-8829
Filozofski fakultet u Zagrebu
Abstract: Razvijanje pragmatičke kompetencije od velike je važnosti u nastavi inoga jezika budući da ona, uz jezičnu i sociolingvističku, tvori komunikacijsku kompetenciju (ZEROJ 2005: 111; Jelaska 2005: 21), a...

Original scientific article
Page 281 - 299

Sintaktički, značenjski i uporabni status složenog veznika kao i

Ivana Bašić
E-mail: ivana.basic@zg.t-com.hr
Filozofski fakultet Zagreb

Irena Zovko Dinković
Filozofski fakultet Zagreb
Abstract: U radu se razmatraju koordinirane rečenice uvedene složenim veznikom kao i, kojim se povezuju ustrojstva na svim razinama iskaza, od rečeničnih dijelova, skupina i surečenica pa do tekstne razine. Naj...