Original scientific article
Page 169 - 177

Nekoliko napomena o izvlačenju upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome jeziku

Ranko Matasović
Abstract: U ovom se članku raspravlja o uvjetima za izvlačenje iz pridjevskih skupina s upitnom riječju u hrvatskome. Tvrdi se da je izvlačenje moguće iz nespecifičnih, ali ne i iz specifičnih atributnih pridje...

Original scientific article
Page 461 - 473

The American academic novel and English for academic purposes

Jadranka Zlomislić
E-mail: jzlomislic@ffos.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4007-1877
Filozofski fakultet u Osijeku

Suzana Režić
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4007-1877
Filozofski fakultet u Osijeku
Abstract: This study focuses on American academic fiction, with special emphasis on increasing the students’ vocabulary as well as knowledge and understanding of the American culture. Although American academic...

Original scientific article
Page 171 - 194

On the marginality of lexical blending

Rita Brdar-Szabó
E-mail: rita.brdar.szabo@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9582-4285
Loránd Eötvös University, Budapest

Mario Brdar
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9582-4285
Sveučilište u Osijeku
Abstract: In spite of a recent surge of interest in it, blending remains among the most poorly understood and elusive word formation processes. What almost everybody seems to be agreed on is that, although it a...

Original scientific article
Page 141 - 169

Morphosemantic fields in the analysis of Croatian vocabulary

Ida Raffaelli
E-mail: ida.raffaelli@ffzg.hr
Sveučilište u Zagrebu

Barbara Kerovec
University of Zagreb
Abstract: This paper presents the morphosemantic field model, claiming that it is relevant in the description of lexical structures in grammatically-motivated languages such as Croatian. Arguments are presented...

Original scientific article
Page 339 - 359

Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama?

Matea Birtić
E-mail: mbirtic@ihjj.hr
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5927-782X
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu
Abstract: U radu se pridjevni testovi događajnosti koje su formulirale I. Roy i E. Soare 2014. primjenjuju na odglagolske imenice tvorene sufiksom -ač u hrvatskome jeziku. Testovi su primijenjeni na instrumentn...

Original scientific article
Page 101 - 116

Tisuća na tisuću načina

Jasna Vince
E-mail: jasna.vince@stin.hr
Staroslavenski institut u Zagrebu
Abstract: Glavni broj 1000 u hrvatskom se jeziku izriče na više načina. Uz leksičku raznolikost (tisuća, hiljada, som, jezero, miljar, tavžan i sl.) prisutna je i morfosintaktička, kojoj je posvećen i ovaj član...

Original scientific article
Page 519 - 556

Leksikografska obrada glagola, glagolskih kolokacija i sintagmi u dvojezičnim tehničkim rječnicima

Josip Luzer
E-mail: luzer@pfri.hr
Sveučilište u Rijeci

Sandra Tominac Coslovich
Sveučilište u Rijeci
Abstract: Rad naglašava važnost sustavne i jedinstvene obrade glagola te uključivanja frazalnih glagola, glagolskih kolokacija i sintagmi u dvojezične stručne rječnike analizirajući 9 dvojezičnih tehničkih rječ...