Vol. 10. No. 2 (12.2009)

Izvorni znanstveni članak
Str. 95 - 131

Proces shematizacije engleskih "laganih" glagola

Tanja Gradečak-Erdeljić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: U radu se predstavlja korpusno-kognitivno istraživanje temeljnih odrednica u procesu shematizacije tzv. laganih (light) glagola u analitičkim glagolsko-imenskim konstrukcijama u suvremenom engleskom j...

Izvorni znanstveni članak
Str. 133 - 151

TCM i CIT – dvije suprotstavljene teorije ili krajnje točke istoga procesa?

Darko Matovac
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Goran Tanacković Faletar
Faculty of Philosophy, University of Osijek
Sažetak: Ovaj članak bavi se prirodom odnosa teorije konceptualne metafore i teorije konceptualne integracije, dviju naizgled konkurentskih teorija nastalih u okvirima kognitivne lingvistike. Pritom se pokušav...

Izvorni znanstveni članak
Str. 153 - 181

Prefixes and prototypes: Contrasting the English verbal prefix un- and Bosnian raz-

Jasmina Hanić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Tuzli
Sažetak: Prefixation is traditionally studied and regarded as the process of word formation. However, in this paper we try to approach the issue of prefixation from a different perspective. This paper describe...

Izvorni znanstveni članak
Str. 183 - 216

Gramatikalizacija i sekundarni prijedlozi glagolskoga i imeničkoga porijekla

Mirjana Bučar
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: Sekundarnim se prijedlozima u ovome radu smatraju prijedlozi koji porijeklo vuku iz neke druge vrste riječi, a u istome se obliku u suvremenome jeziku upotrebljavaju i kao leksičke i kao gramatičke je...

Prikaz knjige
Str. 217 - 227

Isabel Balteiro, 2007. The Directionality of Conversion in English. A Dia-Synchronic Study. [Linguistic Insights. Studies in Language and Communication Vol. 59]. Bern: Peter Lang.

Gabrijela Buljan
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 228 - 240

Milena Žic Fuchs, 2009. Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect, Nakladni zavod Globus, Zagreb.

Branimir Belaj
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 241 - 243

Keszler, Borbála, Klára Lengyel, 2008. Ungarische Grammatik. Aus dem Ungarischen übertragen von einer Übersetzergruppe unter der Leitung von Borbála Keszler und Attila Péteri. Hamburg: Helmut Buske Verlag.

Rita Brdar-Szabó
Loránd- Eötvös University, Budapest
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 244 - 248

Marina, Rakova, Gergely Peth, Csilla Rákosi, eds. 2007. The Cognitive Basis of Polysemy. (Metalinguistica 19). Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien: Peter Lang.

Mario Brdar
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: