Izvorni znanstveni članak
Str. 183 - 216

Gramatikalizacija i sekundarni prijedlozi glagolskoga i imeničkoga porijekla

Mirjana Bučar
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Jezikoslovlje.10.2.183.Bucar.pdf [ 0.18 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 1253 puta
Sažetak: Sekundarnim se prijedlozima u ovome radu smatraju prijedlozi koji porijeklo vuku iz neke druge vrste riječi, a u istome se obliku u suvremenome jeziku upotrebljavaju i kao leksičke i kao gramatičke jedinice. U skladu s tim, takvi se prijedlozi dijele na glagolske (zahvaljujući, isključivši, sudeći po) i imeničke (početkom, na temelju, u vezi s). U radu se, prema teorijskim postavkama teorije gramatikalizacije, ispituje njihova gramatikaliziranost u odnosu na punoznačne jezične jedinice od kojih su nastali. Pokazuje da su takvi prijedlozi izgubili neka od svojih prijašnjih kategorijalnih obilježja, a taj je gubitak uzrokovan ponajprije semantičkim promjenama odnosno izbljeđivanjem njihova leksičkoga značenja.
Ključne riječi:
gramatikalizacija, sekundarni prijedlozi, složeni prijedlozi, prijedlozi glagolskoga porijekla, prijedlozi imeničkoga porijekla, desemantizacija,
Podaci na drugim jezicima: Engleski