Vol. 15. No. 1 ( 3.2014)

Izvorni znanstveni članak
Str. 1 - 25

Position of the German attributive genitive and some other questions related to the structure of the genitive substitute von + NP

Alja Lipavic Oštir
Univerza v Mariboru
Sažetak: The article presents an attempt at explaining the German genitive substitute von + NP as the result of a grammaticalization process. The explanation takes into account paradigmatic and syntagmatic gra...

Izvorni znanstveni članak
Str. 27 - 43

Translating reference letters in the light of the skopos theory

Vlasta Kučiš
Univerza v Mariboru
Sažetak: The aim of this article is to discuss two thematic focal points using an empirical comparative analysis of Slovene and German application documents: cultural know-how as a translational communication ...

Izvorni znanstveni članak
Str. 45 - 66

Wie multifunktional und wie individualisiert können und sollten Online-Lernwörterbücher sein

Milka Enčeva
Univerza v Mariboru

Saša Jazbec
University of Maribor
Sažetak: Die digitale Entwicklung führte dazu, dass im Laufe der Zeit die Funktionen der Printlernwörterbücher von interaktiven Online-Sprachdatenbanken für FS-Lerner übernommen und ferner in unterschiedlichen...

Izvorni znanstveni članak
Str. 67 - 87

Zatvornički sljedovi u sredini hrvatskih i talijanskih riječi – mogući izvor poteškoća govornika talijanskoga jezika u ovladavanju hrvatskim jezikom

Zrinka Jelaska
Sveučilište u Zagrebu

Ivana Lalli Paćelat
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sažetak: U ovome se radu usporedbom zatvorničkih sljedova potvrđenih u hrvatskome i talijanskome jeziku žele predvidjeti poteškoće u učenju hrvatskoga jezika kod izvornih govornika talijanskoga jezika. Iako su...

Izvorni znanstveni članak
Str. 91 - 108

Romanski leksički elementi u govoru Baških Oštarija

Kristina Miočić
Sveučilište u Zadru
Sažetak: Cilj ovoga rada je upotpuniti i obogatiti dosadašnje spoznaje o romanskim elementima u ličkim govorima pa time i u govoru Baških Oštarija. Iako se nalaze na geografskoj granici između Like i Podgorja,...

Prikaz knjige
Str. 109 - 114

Rezension: Vlasta Kučiš Hg.: Translation in Theorie und Praxis

Jozef Štefčík
Konstantin-Philosoph-Universität, Nitra
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 115 - 119

András Kertész & Csilla Rákosi, eds.: New Approaches to Linguistic Evidence. Pilot Studies. Neue Ansätze zu linguistischer Evidenz. Pilotstudien

Mario Brdar
Sveučilište u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 120 - 129

Piotr Cap: Proximization. The Pragmatics of Symbolic Distance Crossing

Višnja Čičin-Šain
Sveučilište u Splitu
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 130 - 134

Mateusz-Milan Stanojević: Konceptualna metafora: Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode

Aleksandra Ščukanec
Sveučilište u Zagrebu
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 135 - 139

Anita Peti-Stanić i Keith Langston: Hrvatsko jezično pitanje danas: identiteti i ideologije

Josipa Balen
Sveučilište u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 140 - 145

Ivana Vidović Bolt: Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I

Marija Raguž
Sveučilište u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 146 - 151

Irena Zovko Dinković: Negacija u jeziku. Kontrastivna analiza negacije u engleskome i hrvatskome jeziku

Lidija Šaravanja
Sveučilište u Osijeku
Sažetak: