Prikaz knjige
Str. 146 - 151

Irena Zovko Dinković: Negacija u jeziku. Kontrastivna analiza negacije u engleskome i hrvatskome jeziku

Lidija Šaravanja
Sveučilište u Osijeku

Jezikoslovlje.15.146.Saravanja.pdf [ 0.24 MB - Hrvatski]
Preuzmi članak
Preuzeto 879 puta
Sažetak:
Ključne riječi: