Vol. 2. No. 1 ( 7.1999)

Izvorni znanstveni članak
Str. 3 - 16

NEOSOBNE REČENICE S PREDIKATOM TVORENIM GLAGOLSKIM PRIDJEVOM TRPNIM

Sanda Ham
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 17 - 33

PASIVIZACIJA KAO STRATEGIJA SUBJEKTIVIZACIJE/TOPIKALIZACIJE

Dubravko Kučanda
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 34 - 44

O IZRICANJU POSVOJNOSTI PRIJEDLOŽNIM GENITIVNIM IZRAZIMA

Branko Kuna
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Stručni rad
Str. 45 - 56

O NEPROMJENJIVIM RIJEČIMA U GRAMATIKAMA

Vlasta Rišner
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Stručni rad
Str. 57 - 72

PRIJEDLOŽNO-PADEŽNE SVEZE U HRVATSKIM GRAMATIKAMA 19. I 20. STOLJEĆA

Jadranka Savić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Stručni rad
Str. 73 - 83

USKLIČNE REČENICE U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU

Dubravka Smajić
Visoka učiteljska škola, Osijek
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 84 - 100

DE LITTERIS U KAŠIĆEVOJ GRAMATICI

Loretana Despot
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 101 - 126

GLAGOLSKI NAČINI I VREMENA U STARIM HRVATSKIM GRAMATIKAMA

Ljiljana Kolenić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 127 - 146

TKO JE PREVODITELJ SPISA "A' HORVÁTOK A' MAGYAROKNAK"

Stjepan Lukač
Faculty of Philosophy, University "Eötvös Loránd", Budapest
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 147 - 156

BILJEŽENJE "JERA" U PSALTIRU PRVOTISKA BREVIJARA IZ 1491. GODINE

Milka Lukić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 157 - 169

UTJECAJ MANDIĆEVOG "UPUTJENJA" NA RELKOVIĆEV "KUCHNIK"

Ana Pintarić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 170 - 181

GRAMATIKA IGNJATA ALOJZIJA BRLIĆA (OPIS NEPROMJENJIVIH RIJEČI)

Ivo Pranjković
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sažetak:

Izvorni znanstveni članak
Str. 182 - 188

SLOVNICA U PUČKOJ ŠKOLI

Irena Vodopija
Visoka učiteljska škola, Osijek
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 189 - 195

KVETOSLAVA KUČEROVÁ: HRVATI U SREDNJOJ EUROPI, MATICA HRVATSKA - MATICA SLOVAČKA ZAGREB, ZAGREB 1998.

Sanja Vulić
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 195 - 198

ANTUN MANDIĆ: UPUTJENJE K'SLAVONSKOMU PRAVOPISANJU ZA POTREBU NARODNIEH UCSIONICAH U KRALJEVSTVU SLAVONIJE 1779., MATICA HRVATSKA, OSIJEK 1998.

Ljiljana Kolenić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 199 - 203

ZBORNIK O TOMI MATIĆU, HRVATSKI STUDIJI, ZAGREB 1998.

Ljiljana Kolenić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 203 - 206

DIANA STOLAC: HRVATSKO POMORSKO NAZIVLJE, ICR, BIBLIOTEKA DOMETI, RIJEKA 1998.

Ljiljana Kolenić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Izvješće sa skupa
Str. 207 - 208

PETI HRVATSKI FILOLOŠKI SKUP, OPATIJA, 28.-30. LIPNJA 1999.

Branko Kuna
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: