Vol. 8. No. 1 (12.2007)

Izvorni znanstveni članak
Str. 5 - 25

Jedan mogući teorijski model pristupa analizi jezičnoga posuđivanja

Branimir Belaj
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Goran Tanacković Faletar
Faculty of Philosophy, University of Osijek
Sažetak: Ovaj se članak bavi analizom procesa jezičnoga posuđivanja i prilagodbe stranih riječi pravilima koja djeluju unutar sustava hrvatskoga jezika. Sam proces analizira se na primjerima posuđivanja iz eng...

Izvorni znanstveni članak
Str. 27 - 44

The Michael Jackson of two or three noses ago and the Michael Jackson of today – multiple personalities or conceptual metonymy?

Sanja Berberović
Filozofski fakultet Sveučilišta u Tuzli
Sažetak: The paper deals with the construction of the figurative meaning of personal names in expressions of the type the X of Y, in which X is a personal name designating humans and Y designates a temporal pe...

Izvorni znanstveni članak
Str. 45 - 59

Pragmatic properties of idiom modifications in the language of advertising

Mirza Džanić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Tuzli
Sažetak: The language of print advertising abounds with pragmatically-motivated phraseological units (PUs) such as: idioms, metaphors, slogans, proverbs, etc. In order to draw the reader’s attention, advertise...

Izvorni znanstveni članak
Str. 61 - 76

Hrvatski standard – evolucija ili revolucija? Problem hrvatskoga pravopisa i pravogovora

Mate Kapović
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sažetak: U članku se govori o najvećim problemima hrvatskoga pravopisa i pravogovora – o problemu pisanja i izgovora č i ć, odraza jata (ije i je) te o problemu standarne hrvatske akcentuacije. Hrvatska se sit...

Prikaz knjige
Str. 77 - 80

Vesna Muhvić-Dimanovski, 2005. Neologizmi: problemi teorije i primjene. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ana Mikić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 81 - 90

Strukturalistički temelji Gramatike hrvatskoga jezika J. Silića i I. Pranjkovića

Dejana Vrandečić
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 91 - 96

Ljiljana Šarić, 2007. Antonimija u hrvatskome jeziku: semantički, tvorbeni i sintaktički opis. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Mirjana Bučar
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 97 - 106

Judith Muráth, Ágnes Oláh-Hubai, Hrsgg. 2007. Interdisziplinäre Aspekte des Übersetzens und Dolmetschens. Interdisciplinary Aspects of Translation and Interpreting. Wien: Praesens Verlag.

Iva Lustig
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak:

Prikaz knjige
Str. 107 - 113

Branko Kuna, ur. 2007. Sintaktičke kategorije. Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem „Hrvatski sintaktički dani“. Osijek – Zagreb: Filozofski fakultet - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Goran Tanacković Faletar
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Sažetak: